KRONIKA WYDARZEŃ

WRACAMY DO CIEBIE POSKO

Wracamy do Ciebie Polsko

 

Pod takim hasłem przebiegały uroczystości XII Międzynarodowego Marszu Polskiego Sybiru, który odbył się 7 września w Białymstoku. Przedstawiciele Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boćkach wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli, jak co roku, w tej uroczystości. Ma ona charakter patriotyczno-religijny i jest swoistym hołdem zesłanym Polakom na „nieludzką ziemię”. W tym roku ma on przypominać sytuację, z jaką stykali się w kraju ci, którzy wracali z zesłania. Co roku na Marszu gromadzi się coraz więcej uczestników. Są wśród nich sami Sybiracy, ich rodziny ale też w dużej liczbie młodzież z różnych szkół. Przybywają z całej Polski, a także spoza jej granic, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii i dalekiej Florydy. Po raz pierwszy też wziął w nim udział prezydent RP Bronisław Komorowski. Honorowym gościem była też P. Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim prezydencie RP na uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych.

Uroczystości rozpoczęły się pod Pomnikiem Katyńskim, skąd udaliśmy się w marszu ulicami Białegostoku do Kościoła Ducha Świętego. Podczas uroczystej mszy św. wysłuchaliśmy wzruszającego kazania, z którego uczestnicy, w tym ci najmłodsi, mogli usłyszeć wspomnienia o warunkach życia na zesłaniu, ogromie tragedii jakiej dotknęli tam na Syberii i po powrocie do kraju.

Na zakończenie naszego wyjazdu odwiedziliśmy również Muzeum Sybiraków, w którym jeszcze raz mogliśmy poznać historię zsyłek Polaków na tereny Rosji i obejrzeć zgromadzone tam pamiątki zesłańców. 

Serdecznie dziękujemy władzom naszej gminy za udostępnienie nam autokaru na wyjazd.

Organizatorem wyjazdu była p. Małgorzata Pietraszko. Pieczę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowały p. Anna Marczuk i Małgorzata Pietraszko.

W tegorocznym Marszu wzięli udział uczniowie:

Poczet sztandarowy:

1.Kulik Gabriel kl. IIIB.

2. Michalska Marta kl. IIIB

3.Niechoda Barbara IIIA

4. Szmigielska Karolina IIIA

5.Tarantowicz Mariola kl. IIIB

6.Żarkowski Jacek IIIA

oraz

7.Andrzejewski Daniel kl. IIA

8.Derehajło Maciej kl. IIB

9.Jankowski Adam kl. IB

10.Puchalski Paweł kl. IIB

11.Dąbrowska Magdalena kl. IB

12.Turkowicz Anna kl. IA

13.Wiercińska Katarzyna kl. IA

14.Zajączkowski Kamil Kl. IIA

 

Małgorzata Pietraszko

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć