liczba odwiedzin: 1396290

Czwartek 22.03.2018

Mapa

Galeria zdjęć

Aktualności

E- dziennik

 

WIZJA SZKOŁY

Zespół Szkół w Boćkach to szkoła przyjazna uczniom, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie. To szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnieść sukces osobisty i zawodowy, każdy na swoją miarę.

                 

MISJA SZKOŁY

Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcaniei rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników.

Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, kształtowanie umiejętności potrzebnych w życiu.

Wiadomości

 • REKOLEKCJE – dotyczy klas I – VII SP
  i II – III Gim.; oddziały przedszkolne pracują
  wg stałego porządku

   Piątek – 16.03.2018

  7,50 – wyjście sprzed szkoły uczniów prawosławnych do cerkwi na Nabożeństwo (+spowiedź); opiekunowie: p. J. Niczyporuk, p. A. Malinowska; po zakończeniu Nabożeństwa uczniowie wracają do szkoły, jedzą obiad i uczestniczą w lekcjach wg stałego porządku

   Poniedziałek – 19.03.2018

  8,30 – Msza św. w kościele, modlitwa w cerkwi

  ok. 9,45 – powrót do szkoły

  ok. 9,45 – przedstawienie w wykonaniu uczniów kl. II gimn. (opiekun- ks. W. Tomaszewski)

 • UWAGA!

  W dniach 10-12 kwietnia 2018 odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty (przygotowany przez wydawnictwo WSiP), do którego przystąpią uczniowie kl. VII.

  10.04. (wt) – język polski – 120+5minut

  11.04. (śr) – matematyka – 100+5minut

  12.04. (czw) – język angielski – 90+5minut

  Szczegóły w późniejszym terminie.

   

   

  UWAGA!

  W dniach 11-12 kwietnia 2018 odbędzie się Omnibus – Trzecioteścik (przygotowany przez wydawnictwo Mac), do którego przystąpią uczniowie kl. III SP.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć