liczba odwiedzin: 1512233

Poniedziałek 24.09.2018

Mapa

Galeria zdjęć

Aktualności

E- dziennik

 

WIZJA SZKOŁY

Zespół Szkół w Boćkach to szkoła przyjazna uczniom, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie. To szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnieść sukces osobisty i zawodowy, każdy na swoją miarę.

                 

MISJA SZKOŁY

Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcaniei rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników.

Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, kształtowanie umiejętności potrzebnych w życiu.

Wiadomości

 • Ogłoszenie

        

   Pani Wójt, Dyrekcja Szkoły im. JPII, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski zapraszają rodziców i przedstawicieli zakładów pracy oraz mieszkańców na integracyjny wyjazd do Częstochowy na Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pała II w dniu 11 października 2018r. Wyjazd spod budynku szkoły o godzinie 400. Planowany powrót około godziny 2300. Wyjazd ma charakter pielgrzymkowy.

  Zainteresowanych zapraszamy do sekretariatu szkoły. O wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń – liczba  miejsc ograniczona. Koszt wyjazdu wynosi 55 PLN – stanowiąc  50% kosztów podróży. Po dokonaniu wpłaty nie można wycofać się z wyjazdu. Istnieje jedynie możliwość znalezienia kandydata na swoje miejsce zgłoszonego najpóźniej dwa dni przed terminem wyjazdu.

 • Opłaty za obiady IX-XII 2018r.

  wrzesień - 36 zł

  październik - 46 zł

  listopad - 40 zł

  grudzień - 30 zł

  Wpłat dokonujemy bezpośrednio na rachunek bankowy lub w kasie BS w Brańsku o/Boćki

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć