KRONIKA WYDARZEŃ

PROFILAKTYKA W SZKOLE

Profilaktyka w Zespole Szkół w Boćkach

 

 

W listopadzie i grudniu 2012r. w Zespole Szkół w Boćkach odbyły się działania profilaktyczne ukierunkowane  na   przeciwdziałanie  zachowaniom  ryzykownym  dzieci i młodzieży. Miały one na celu zapoznanie uczniów z obowiązującymi w szkole normamii zasadami oraz określenie konsekwencji za ich nieprzestrzeganie. W klasach IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum odbyły się lekcje wychowawcze na temat praw i obowiązków ucznia. W w/w klasach zorganizowano również konkurs profilaktyczny na plakat pn. „Znam swoje prawa i obowiązki”. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu (klasy IVa, IVb, VIa, IIIa gimnazjum). Nagrody dla zwycięzców ufundowała GKRPA w Boćkach. Młodzież klas gimnazjalnych brała również udział w warsztatach prowadzonych przez pedagoga szkolnego, pn.” Odpowiedzialność prawna nieletnich”.

W codziennym  życiu   szkolnym duży  problem  stanowią  zachowania    agresywne dzieci i młodzieży. Dzięki finansowemu wsparciu GKRPA w Boćkach, zagadnienie to zostało przybliżone grupie nauczycieli i rodziców przez Magdalenę Michalską z Fundacji Pedagogium z Warszawy. 

Zachowania ryzykowne to także eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi. Zajęcia profilaktyczne w Zespole Szkół w Boćkach były ukierunkowane na propagowanie zdrowego stylu życia i informowanie o skutkach uzależnień. W klasach I –III gimnazjum odbyły się zajęcia warsztatowe prowadzone przez psychologów z PP-P i PCPR w Bielsku Podlaskim. W szkole podstawowej uczniowie klas VI uczestniczyli w pogadance prowadzonej przez pielęgniarkę środowiskową, p. J.Wojeńską. Natomiast dla klas IV-V GKRPA   sfinansowała  spektakl   profilaktyczny  pn. „Człowiek cienia”, a  dla  klas  0-III i oddziału  przedszkolnego,  przedstawienie pn. „Bajka o Czerwonym Kapturku”. Spektakle zostały zaprezentowane przez aktorów z białostockiego Teatru Narwal. Inscenizacja „Człowiek cienia” opowiada o młodym człowieku i jego zetknięciu się z narkotykami oraz o tym , jak pozorną przyjemność sprawia sięgnięcie po środki odurzające. Ukazuje do jakiej moralnej i fizycznej zguby to prowadzi.  Jest  kolejną próbą przekonania młodych ludzi o tym, jak wielkie niebezpieczeństwo kryje się pod nazwą: narkotyki. Natomiast „Bajka o Czerwonym Kapturku” , to historia znana wszystkim doskonale, lecz warta obejrzenia kolejny raz. Reżyser tak wykorzystał motyw bajki, by przestrzec malucha przed różnymi niebezpieczeństwami, jakie czyhają na niego podczas powrotów do domu, na placu zabaw lub gdy na chwilę znajdą się poza troskliwym okiem opiekuna. Dzieci dowiadują się, że nie należy ufać nieznajomym i nie przyjmować oferowanych przez nich słodkich upominków.

Podejmowane działania zostały tak zaplanowane, aby swoją specyfiką dotarły do odbiorcy z określonej grupy wiekowej, a jednocześnie były spójne z programem profilaktycznym i wychowawczym szkoły i stanowiły istotny element profilaktyki uniwersalnej.

Pedagog szkolny:

Anna Marczuk

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć