Ubezpieczenie - dokumenty SZKOLNE DNI ŻYCZLIWOŚCI - PROFILAKTYKA Pedagog i psycholog szkolny Godziny pracy pedagoga i psychologa szkolnego SKŁAD RADY RODZICÓW PORADNIA PP BIELSK PODLASKI Być wolnym od uzależnień ZABURZENIA EMOCJONALNE SPRAWDŹ CZY JESTEŚ ASERTYWNY STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW MAMO, TATO - SZKOŁA DLA TWOJEGO SZEŚCIOLATKA UŚMIECHNIJ SIĘ Plan działań pedagoga Harmonogram spotkań z rodzicami Czym jest kampania ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ Bliżej siebie - dalej od narkotyków - porady dla rodziców Samookaleczenie Co to jest ustawka? Zasady właściwej komunikacji z nastolatkiem Dopalacze mogą Cię wypalić Jak sobie radzić przed stresem przed egzaminem Jak pomagać dziecku w nauce?

Rodzice-Pedagog-Psycholog

Być wolnym od uzależnień

Profilaktyka uzależnień w szkole

program profilaktyczny "Być wolnym od uzależnień” 

                W listopadzie i grudniu 2017r. w Szkole Podstawowej w Boćkach był realizowany program profilaktyczny pn. "Być wolnym od uzależnień”.  Program miał na celu kształtowanie postaw aprobujących abstynencję od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, przyczynianie się do zapobiegania sięgania po środki uzależniające, rozwijanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych, propagowanie zdrowego stylu życia, opartego o zbilansowaną dietę. Treści programu zawierały także podstawowe informacje na temat zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych.

            Realizacji powyższych założeń służyły zajęcia edukacyjne dostosowane do wiekui możliwości rozwojowych uczniów. W klasach I-III oraz oddziałach przedszkolnych były prowadzone zajęcia pn. "Moje małe słabostki". Dzieci poznawały zasady zdrowego stylu życia, utrwalały właściwe nawyki higieniczne i żywieniowe. Uczyły się rozpoznawać różnorodne zagrożenia i poznawały sposoby radzenia sobie z nimi. Dzieci uczestniczyły w przedstawieniu profilaktycznym, pn. "Tomcio łakomczuszek w krainie czekoladowych serduszek" w wykonaniu aktorów z teatru "Magik" z Białegostoku. Podsumowaniem prowadzonych działań był konkurs plastyczny pn. „Nałogom nie ulegamy, zdrowo się odżywiamy”. Nagrodzono dziewięć prac.  

            Uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej uczestniczyli  29.11.2017 w Dniu Profilaktyki.  Odbyły się zajęcia warsztatowe pn. „Nałóg-przegrane życie”. Zajęcia dostarczyły uczniom wiedzy na temat uzależnień, zwracały uwagę na konieczność dbania o własne zdrowie, a także uświadamiały konsekwencje sięgania po substancje uzależniające. Warsztaty przeprowadził trener z Centrum Edukacji i Profilaktyki "Dialog" z Krakowa. Ofertą szkoleniową zostali objęci także nauczyciele i rodzice uczniów. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu Rady Pedagogicznej pn. “Narkotyki – co trzeba wiedzieć?”, rodzice w wywiadówce profilaktycznej pn. „Dopalacze i nowe narkotyki. Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki/ dopalacze?”. Poruszone zostały następujące zagadnienia: sygnały świadczące o możliwości brania narkotyków przez dziecko, krótka charakterystyka narkotyków, mity i prawdy o dopalaczach, charakterystyka objętych kontrolą dopalaczy, sposoby leczenia oraz gdzie szukać pomocy. Zostały rozdane ulotki profilaktyczne „Dopalacze-jak pomóc dziecku?”, Dopalacze-jak rozpoznać problem?” , Dopalacze-śmiertelne niebezpieczeństwo, „Nie daj się zwieść. To mogą być dopalacze. Wszystkie powyższe zadania zostały przeprowadzone przy współpracy  GKRPA w Boćkach.

            Program profilaktyczny obejmował także działania adresowane do uczniów klas gimnazjum. Psycholog szkolny przeprowadziła zajęcia na temat skutków zdrowotnych zażywania substancji psychoaktywnych.

W klasie IV a na godzinach wychowawczych nadal jest realizowany Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”. Zajęcia rozpoczęły się w październiku 2017r. a zakończą się w styczniu 2018r. Celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących. 

            Program profilaktyczny "Być wolnym od uzależnień” objął swym zasięgiem całą społeczność szkolną (uczniów, rodziców i nauczycieli). Przyczynił się do podniesienia  wiedzy z zakresu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym oraz do kształtowania postawy trzeźwości i postaw prozdrowotnych.

 

Pedagog szkolny

Anna Marczuk

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć