SZKOLNE DNI ŻYCZLIWOŚCI - PROFILAKTYKA Pedagog i psycholog szkolny Godziny pracy pedagoga i psychologa szkolnego SKŁAD RADY RODZICÓW PORADNIA PP BIELSK PODLASKI Być wolnym od uzależnień ZABURZENIA EMOCJONALNE SPRAWDŹ CZY JESTEŚ ASERTYWNY STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW MAMO, TATO - SZKOŁA DLA TWOJEGO SZEŚCIOLATKA UŚMIECHNIJ SIĘ Plan działań pedagoga Harmonogram spotkań z rodzicami Czym jest kampania ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ Bliżej siebie - dalej od narkotyków - porady dla rodziców Samookaleczenie Co to jest ustawka? Zasady właściwej komunikacji z nastolatkiem Dopalacze mogą Cię wypalić Jak sobie radzić przed stresem przed egzaminem Jak pomagać dziecku w nauce?

Rodzice-Pedagog-Psycholog

ZABURZENIA EMOCJONALNE

PRZYCZYNY ZABURZEŃ EMOCJONALNYCH
Do takich przyczyn zaliczyć możemy: przykre doświadczenia życiowe (brak akceptacji, miłości, czułości), poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości, konflikty w rodzinie, trudna sytuacja życiowa, zawodowa lub finansowa rodziców, własne problemy emocjonalne rodziców. U dziecka, w którego doświadczeniu życiowym przeważają emocje nieprzyjemne, które żyje w atmosferze konfliktów, braku poczucia bezpieczeństwa, nadmiernych wymagań, krytyki, częstych kar, rozwój emocjonalny nie będzie przebiegał PRAWIDŁOWO!

OBJAWY ZABURZEŃ EMOCJONALNYCH

1. Trudności z wyrażaniem uczuć (zwłaszcza złości i lęku) w sposób uważany za właściwy
2. Częstsze i intensywniejsze od innych dzieci emocje złości i lęku – wybuchy złości, lęk przed szkołą.
3. Objawy towarzyszące lękom: bóle brzucha, czerwienienie lub bladnięcie twarzy, pocenie się, drżenie rąk.
4. Nadmierne aktywność lub bierność.
5. Zaburzenia uwagi i nadmierne napięcie mięśniowe (np. zbyt silny nacisk długopisu podczas pisania, nadmiernie napięta sylwetka / mimika).
6. Zmienność zachowań – agresja, zaraz potem lęk itp.


POSTACIE  LĘKU

- przed szkołą,
- przed rozłąką z najbliższymi,
- przed karą (kłamstwa, wagary, „gubienie” dzienniczka),
- przed odrzuceniem (unikanie kontaktu z rówieśnikami),
- przed niepowodzeniem / krytyką (bierność na lekcji, niepodejmowanie samodzielnych działań) itp.

NIEBEZPIECZEŃSTWA POWSTANIA ZABURZEŃ EMOCJONALNYCH
Gdy dziecko zaczyna chodzić do przedszkola (a potem do szkoły) oczekuje się od niego, że będzie sobie radziło z emocjami w coraz bardziej trudnych i złożonych sytuacjach.

Przedszkolak powinien poradzić sobie z niepokojem, gdy zostaje bez rodziców, odczuwać radość w kontaktach z grupą rówieśniczą, jego emocje powinny ułatwiać mu współdziałanie z rówieśnikami, rozwiązywanie ewentualnych konfliktów.

Dziecko w szkole powinno być samodzielne, mieć wysoką kontrolę zachowania, umieć podporządkowywać się regułom, być świadome wysiłku nad doskonaleniem własnych umiejętności, umieć radzić sobie z presją oceniania go i rywalizacji.

Zaburzenie nawet niektórych z tych elementów mogą ujawnić się już w przedszkolu i tak utrwalone lub nawet pogłębiające się prowadzić do powstania głębokich zaburzeń emocjonalnych.

JAK POMÓC

Podstawą jest tworzenie warunków, by dziecko mogło się poczuć bezpieczne i wartościowe:

1. Określenie konkretnych zasad i ich przestrzeganie – tak w szkole jak i w domu (dotyczy to obu stron).
2. Dotrzymywanie umów z dzieckiem, traktowanie dziecka szkolnego jak dojrzałego.
3. Wytworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości.
4. Traktowanie zachowania dziecka jako wyraz jego problemów.
5. Inicjatywa kontaktu, znalezienie czasu na kontakt indywidualny, okazywanie zainteresowania jego problemami, zachowywanie dyskrecji.
6. Umożliwienie wykazania się dziecka w mocnej dla niego dyscyplinie, np. sport, sztuki, działalność organizacyjna lub społeczna itp., wspieranie w działaniu jego własnej inicjatywy.
7. Pomoc w znalezieniu miejsca w grupie rówieśniczej.
8. Czasem wskazana jest psychoterapia – nie tylko dziecka, ale i całej rodziny. Psychoterapeuta pomaga rodzicom poradzić sobie z trudnymi uczuciami, ułatwia zrozumienie dziecka i pomaga w rozwiązywaniu ich własnych problemów psychologicznych i różnorodnych konfliktów rodzinnych.Książki, których lektura może ułatwić nawiązywanie kontaktu z dziećmi zaburzonymi emocjonalnie:

- Eichelberger W. (1994), Jak wychowywać szczęśliwe dzieci, Intra, Warszawa,
- Faber A., Mazlish E. (1992), Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Media Rodzina of Poznań, Inc., Poznań,
- Gordon T. (1991), Wychowanie bez porażek, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa,
- Grzesiuk L., Tryjarska B. (1995), Jak pomagać sobie, rodzinie, innym, PWN, Warszawa,
- Kozłowska A. (1991), O trudnościach w wychowywaniu dziecka, WSiP, Warszawa.

Gdzie można się zgłosić po pomoc i poradę:

 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi, Białystok, ul. Mickiewicza 31/2, tel. 732 86 66
 Poradnia Zdrowia Psychicznego MZOZ, Białystok, ul. Bema 2, tel. 742 25 08

DSK-857450788

Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży "Eureka" Spółka jawna J.
Minkiewicz, A.Węglińska 15-307 Białystok, ul. Wesoła 17/1 tel. +48 85 74 22 788,

{C} ·         Opoka-ul. Antoniukowska 11 III p.
15-740 Białystok, Tel 085 664 14 44, 0 728 28 93 18

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć