KRONIKA WYDARZEŃ

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Dni Szkoły bez Przemocy

13-24 luty 2012 r.

 

Nasza szkoła przystąpiła do szóstej już edycji programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Istotą programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach poprzez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a w efekcie - zmianę systemu wartości i eliminację zachowań nacechowanych wrogością i agresją.

W ramach Dni Szkoły bez Przemocy w Zespole Szkół w Boćkach w terminie od 14 do 24 lutego podjęto szereg działań profilaktycznych.

                      

W klasach zostały przeprowadzone godziny wychowawcze dotyczące ważnych zagadnień życia społecznego: problemów agresji i przemocy oraz sposobów walki z tymi negatywnymi zjawiskami, komunikacji interpersonalnej, sposobów rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem.

Po raz kolejny zorganizowano akcję „Bezpieczna przerwa”. Uczniowie klas starszych na przerwach śródlekcyjnych organizowali gry i zabawy „maluchom” z klas 0-III. Natomiast w czytelni szkolnej można było oglądać sympatyczne bajki pozbawione agresji, uczące sztuki wybaczania, empatii i współdziałania.

 

Nasze działania w tym roku były ukierunkowane na poznanie własnych emocji, a także zrozumienie odczuć innych ludzi, motywów ich postępowania, przyczyn powstawania konfliktów. Tej idei miała służyć Skrzynka Życzeń. Była ona swoistą korespondencją pomiędzy uczniami, wychowawcą i nauczycielami.

W świetlicy szkolnej odbył się konkurs plastyczny adresowany do całej społeczności szkolnej – „Uczyńmy coś miłego”. Jego laureatami zostali: Magdalena Chłud, Alicja Olszewska, Julia Korzunowicz, Alina Kolejkowicz, Gabriela i Aleksandra Litwińczuk, Krhrystyna Nagornyak. Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Mieleszko, Jakub Kosz, Milena Kudrewicz, Dominik Zawadzki, Oliwia Lipińska, Justyna Wiercińska, Marta Olszewska, Julita Dmitruk. Zwycięzcy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez GKRPA w Boćkach.

Dzięki finansowemu wsparciu GKRPA uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt.: „Czego nie powinno się robić w sieci”, prowadzonych przez Fundację Pedagogium z Warszawy. Gimnazjaliści uzyskali szereg istotnych informacji na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz konsekwencji wynikających z niedostosowania się do obowiązujących w cyberprzestrzeni norm.

Miłym akcentem naszej akcji był Kiermasz Wypieków Domowych. Nie odbyłby się, gdyby nie wsparcie ze strony rodziców. Ciasta na Kiermasz przynieśli następujący uczniowie: Michał Chłud, Jakub Chłud, Maciej Wojeński, Daria Kruszewska, Zuzia Wiercińska, Maciej Wierciński, Gabrysia Żołyńska, Dominika Żołyńska, Karolina Zdrojkowska, Milena Kudrewicz, Jakub Rawiński, Gabrysia Markowska, Kamil Zajączkowski, Kinga Zajączkowska, Ania Andrzejewska, Diana Rawińska, Hubert Gołaszewski, Magdalena Zawadzka. Całkowity dochód ze sprzedaży wypieków domowych, w wysokości 285 zł, został  przeznaczony na potrzeby Szkolnego Koła Caritas. Z tego funduszu będą dofinansowywane wycieczki i wyjazdy uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

.

Dzięki zaangażowaniu pani Małgorzaty Pietraszko i wolontariatu szkolnego można było zakupić własnoręcznie wykonane piękne kartki Walentynkowe. Zebrane pieniądze zasiliły konto samorządu szkolnego.

Dni Szkoły bez przemocy na trwałe wpisały się do kalendarza imprez naszej szkoły. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że są one bardzo potrzebne. Przemoc narusza bowiem podstawowe prawo każdego dziecka – prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa. Obowiązkiem każdego z nas (nauczyciela, rodzica, ucznia, pracownika szkoły) jest reagowanie na wszelakie przejawy agresji i przemocy. Pamiętajmy zawsze, że:

KAŻDY Z NAS JEST INNY. KAŻDY MA PRAWO DO MIŁOŚCI. WSZYSCY JESTEŚMY WAŻNI I POTRZEBNI. PAMIĘTAJMY O TYM, ABY USZANOWAĆ INNYCH. STARAJMY SIĘ ŻYĆ TAK, ABY INNYM BYŁO Z NAMI DOBRZE.

 

 

Anna Marczuk

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć