KRONIKA WYDARZEŃ

JEŻOWÓZ

 

„Jeżowóz” w naszej szkole.

                28 lutego 2013 roku uczniowie klas IV a, IV b, V a i V b wzięli udział w projekcie "Jeżowóz - program mobilnej edukacji ekologicznej - rozszerzenie projektu na Polskę". Tego dnia w naszej szkole odbyły się, prowadzone przez osoby ze Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group ciekawe warsztaty ekologiczne, które dotyczyły wody. Wykorzystano zasoby przyrodnicze szkolnego otoczenia(plac szkolny, rzeka Nurzec). Uczniowie szkoły podzieleni na 2 grupy wiekowe udali się w teren w poszukiwaniu okazów. Efektem wyprawy był zebrany materiał badawczy w formie roślin i drobnych zwierząt, który uczniowie mogli badać i obserwować pod mikroskopami i lupami.  Pracując również  na zestawach laboratoryjnych (walizki z odczynnikami chemicznymi )mieli możliwość zbadania czystości, twardości wody oraz zawartości w niej różnych związków chemicznym niebezpiecznych często dla człowieka i żyjących tam organizmów. Uczniowie klas czwartych na bazie wcześniej zebranych na podwórku okazów wykonali pocztówki przyrodnicze. Brak oceny do dziennika oraz otwarty kontakt z prowadzącymi zajęcia, opierający się na dialogu, zachęcał dzieci do zadawania pytań.  Zajęcia były prowadzone w sposób atrakcyjny dla dzieci- towarzyszyły im zabawa i ruch. Uczniowie byli bardzo zaabsorbowani, warsztaty były rzadką okazją do tak wszechstronnego poznawania przyrody i jej doświadczania. W nagrodę za swoją pracę każdy uczestnik warsztatów, obok porcji wiedzy otrzymał naklejki oraz tatuaż na rękę z rysunkiem jeża i napisem Jeżowóz. Podsumowaniem zajęć były wspólne zdjęcia na tle samochodu Mercedes Sprinter  z namalowanym jeżem oraz napisem „Jeżowóz”.                                                                                                              

    Mam nadzieję, że warsztaty z ekomobilem zachęcą naszych uczniów do pogłębiania wiedzy oraz zainteresowań w zakresie ochrony natury i środowiska.

Renata Dobrogowska

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć