KRONIKA WYDARZEŃ

CECYLIADA 2013

Sprawozdanie z przebiegu uroczystości p.n. Cecyliada W hołdzie Janowi Pawłowi II – „Cecyliada ’2013”

        Dnia 22.11.2013 r. w Zespole Szkół w Boćkach odbył się jubileuszowy, bo już X Przegląd Młodzieżowych Chórów pn. „CECYLIADA’2013”.

„Cecyliada” jest zorganizowana dla uczczenia święta patronki muzyki kościelnej, muzyków, śpiewaków i poetów - św. Cecylii przypadającego na 22 listopada.

Celem przeglądu jest kontynuacja i rozwój tradycji Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa. Św. Paweł Apostoł pisał: „Przemawiajcie do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.” Tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi jego nieoceniony skarbiec, a śpiew jest nieodłącznym elementem liturgii. Św. Augustyn ukazał nam wartość śpiewania pieśni chrześcijańskich i ich znaczenie dla wychowania religijnego człowieka, stwierdzając: „Kto śpiewa, ten się dwa razy modli”.  

Do wzięcia udziału w Przeglądzie zapraszamy młodzież z Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz ościennych gmin. Uczestnicy wykonują pieśni i piosenki chrześcijańskie nawiązujące do hasła przeglądu. Jest ono co roku inne. Tym razem zespoły przygotowywały utwory związane z patronem naszego Gimnazjum: „W hołdzie Janowi Pawłowi II”.

 Od dwóch lat patronat honorowy nad przeglądem sprawuje Kuratorium Oświaty
w Białymstoku. Od tego roku zostaliśmy objęci patronatem medialnym „Tygodnika Niedziela”. Swoją obecnością zaszczycili nas: władze Gminy Boćki w osobach wójta Gminy Boćki - p. Stanisława Derehajło, przewodniczącego Rady Gminy  - p. Krzysztofa Bazylewskiego oraz ks. Jan Henryk Bałdyga - proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego i św. Józefa w Boćkach, ks. Mirosław Niczyporuk - proboszcz parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Boćkach, ks. Krzysztof Dobrogowski (prefekt parafii rzym.-kat. w Boćkach),  ks. Roman Dubiński (prefekt parafii prawosł. w Boćkach), ks. Łukasz Kuźma (prefekt parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Dziadkowicach), członkowie Gminnej Komisji ds. Promocji, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych: Danuta Lasecka, Krystyna Piotrowska, Tomasz Roszkowski,. Przybyło również wielu mieszkańców gminy Boćki, Bielska Podlaskiego.

Tegoroczny Przegląd został doceniony przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku poprzez uczestnictwo w nim wicekurator p. Wiesławy Ćwiklińskiej i ks. Krzysztofa Żero reprezentującego „Tygodnik Niedziela”.

Słowo wstępne wygłosił dyr. Zespołu Szkół w Boćkach -  p. Kazimierz Pietraszko, który powitał gości, przybliżył ideę przeglądu i dokonał jego uroczystego otwarcia.

W Cecyliadzie’2013wystąpili:

- „Karmelki” z parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, opiekun –
s. Ewa Kamińska,

- „Serio” z Zespołu Szkół w Dziadkowicach, opiekun – Anna Fita,

-  Zespół „Koło Przyjaciół Jana Pawła II” – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku   

   Podlaskim, opiekunowie Renata Zalewska, Maria Mariola Maksymiuk, Wioleta Jastrzębska,- Schola parafialna „Jutrzenka” z parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Dziadkowicach, opiekun Krzysztof  Żukowski

- Schola „Ziarenka Miłosierdzia” z parafii Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim, opiekun – p. Monika Paszkowska, Diana Olszewska,

- „Iskierki” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, opiekun – p.  Andrzej Porowski,

- Duet – Karolina Jurczuk, Agata Roszkowska kl. III Gimnazjum im. Jana Pawła II

   w Boćkach oraz chór uczniów z kl. III Szkoły Podstawowej,

- Trio – Karolina Jurczuk, Agata Roszkowska,–  kl. III Gimnazjum im. Jana Pawła II

   w Boćkach, Anna Kudrewicz – nauczycielka Zespołu Szkół w Boćkach,

-  Solistka - Ewa Lipińska,

- Duet – Ewa lipińska, Maksymilian Michalski,

- Zespół ze Szkoły Podstawowej w Andryjankach – opiekun p. Zyta Hryń-Michalska

- Chór szkolny Zespołu Szkół w Boćkach, opiekun – p. Zyta Hryń-Michalska.

Prowadzący uczniowie z humorem zapowiadali kolejne występy, przedstawiając dorobek zespołów i nawiązując do treści, tytułów wykonywanych piosenek.

Po występach wokalnych p. dyrektor wręczył uczestnikom dyplomy podziękowania i statuetki. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe aniołki.

W nastrojowej scenerii, którą udało się nam stworzyć na sali gimnastycznej oświetlonej świecami, powstał niepowtarzalny charakter spotkania. Potem młodzi wykonawcy, ich opiekunowie i goście udali się na poczęstunek. Jego przygotowanie było możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników szkoły, a także sponsorom: Mlekovita Bielsk Podlaski,  piekarnia p. Joanna Tołwińska, sklep Arhelan Boćki, hurtownia Negresko, nauczyciele Zespołu Szkół w Boćkach.

           Liczymy, że w przyszłym roku impreza będzie równie udana i  poszerzy się o kolejnych wykonawców.

Jolanta Łucjan, Anetta Malinowska, Małgorzata Pietraszko

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć