KRONIKA WYDARZEŃ

PROFILAKTYKA W SZKOLE

Uzależnieniom mówimy: „NIE”

            W październiku br. w Zespole Szkół w Boćkach odbyły się działania ukierunkowane na upowszechnienie profilaktyki pierwszorzędowej, mającej na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, a poprzez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

            Dzięki finansowemu wsparciu GKRPA w dniu 14.10.2013 r. uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w spektaklach profilaktycznych w wykonaniu aktorów z krakowskiego teatru „Kurtyna”. Przedstawienia poruszały problematykę uzależnień oraz sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Były dostosowane do wieku i możliwości odbiorców. Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III szkoły podstawowej obejrzeli spektakl pn. „Dzieci świata”. Dotykał ważnych sfer życia, takich jak szacunek dla ludzi bez względu na urodę, kolor skóry, tolerancję. Zawierał elementy profilaktyczne dotyczące dbałości o środowisko naturalne, szacunku dla produktów żywieniowych, szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu. Nie mniej ważne problemy poruszone zostały w inscenizacji pn. „Najlepszy z najlepszych” adresowanej do uczniów klas IV-VI. Kanwą spektaklu był szkolny plebiscyt, w którym uczniowie wybierają osobę cieszącą się największą popularnością, wzbudzającą szacunek i podziw. Główny bohater, wokół którego osnuta jest akcja, wydaje się być idealnym kandydatem do zwycięstwa w plebiscycie. Jednak jego popularność to efekt umiejętnego i wyrachowanego stosowania agresji i przemocy psychicznej wobec rówieśników, przenoszenia na grunt szkoły negatywnych zachowań wyniesionych z domu rodzinnego (używki, uzależnienie od Internetu, podważanie autorytetu nauczyciela). Zgodnie z oczekiwaniami, bohater spektaklu wygrywa w plebiscycie. Jednak podczas wywiadu nieoczekiwanie zdradza prawdę o sobie i kulisach swojego sukcesu. Cała szkoła nie kryje zadowolenia, konkurs zostaje powtórzony, a szkolna społeczność ponownie wybiera swojego prawdziwego idola. Uczniowie klas gimnazjalnych obejrzeli spektakl pn. „Niebezpieczna gra”. Przewodnim tematem był problem uzależnień, będących przyczyną tragedii społecznych i nieporozumień. Dochodzi bowiem wówczas do konfliktów na kilku płaszczyznach: dziecko- dziecko, uczeń-szkoła, dziecko-rodzic.

            W klasach I-III gimnazjum problematyka uzależnień poruszana była na zajęciach warsztatowych prowadzonych przez specjalistów. Klasy I gimnazjum uczestniczyły w warsztatach na terenie Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji „Etap” w Białymstoku. Zajęcia prowadzone były przez pracowników poradni na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą uzależnioną od środków psychoaktywnych. Klasy II gimnazjum spotkały się z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, natomiast uczniowie klas III - z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim.

            W  klasach I-VI szkoły podstawowej odbyły się lekcje wychowawcze dotyczące profilaktyki uzależnień oraz został zorganizowany konkurs plastyczny pod hasłem Uzależnieniom mówimy: „NIE”. Nagrody za najlepsze prace sfinansowała GKRPA w Boćkach.

Pedagog szkolny

Anna Marczuk

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć