KRONIKA WYDARZEŃ

WARSZTATY W WODZIE

Spotkanie z ekologią

W poniedziałek, 12 stycznia 2015 roku uczniowie klas czwartych oraz 5 – latki  Szkoły Podstawowej w Boćkach wzięli udział w warsztatach edukacyjnych „O wodzie” zorganizowanych przez panią Renatę Dobrogowską i Elżbietę Szymczuk realizowanych w ramach projektu „Kajakowy patrol św. Franciszka” Były to 2 oddzielne trzygodzinne spotkania z przyrodą i ekologią poprowadzone trenerów z KSM w Drohiczynie

            Główny cel tych zajęć to rozbudzenie motywacji uczniów do ochrony i właściwego gospodarowania zasobami wody w środowisku naturalnym.

W czasie warsztatów wykorzystano atrakcyjne formy i metody pracy z uczniem – modele, plansze, ćwiczenia i doświadczenia związane z biomonitoringiem. Uczniowie zapoznali się ze słownictwem ekologicznym dotyczącym środowiska wodnego, sposobami oszczędzania wody oraz sposobami badania wody.

Dzieci pracowały w grupach. Miały wyznaczone zadania i doświadczenia do przeprowadzenia. Określano czystość i przejrzystość wody z wodociągu i z rzeki Bug. Sprawdzano jej zapach oraz zawartość siarczanów, fosforanów, azotanów, żelaza oraz twardość.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali ekologiczne upominki, gry planszowe oraz puzzle na klasę, podobnie pracownia przyrodnicza wzbogaciła swoje zaplecze dydaktyczne..

 

Renata Dobrogowska

                                                                                                                                           Elżbieta Szymczuk

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć