KRONIKA WYDARZEŃ

TURYSTO! SZANUJ ŚRODOWISKO!

Pod hasłem „Turysto! Szanuj środowisko!” ruszyła tegoroczna akcja „Sprzątania świata”. Jest to społeczna kampania ekologiczna odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września, której celem jest nie tylko doraźne usunięcie śmieci z naszego otoczenia, ale przede wszystkim wzrost świadomości i zainspirowanie społeczeństwa do działań zmierzających do poprawy środowiska naturalnego.

Odsłuchaj iWebreader. Naciśnij enter aby rozpocząć odtwarzanie         W Polsce „Sprzątanie świata” przeprowadza się co roku, począwszy od 1994r. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy młodzież szkolna, dzieci w wieku przedszkolnym, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.

W dniu 19. 09. 2014  roku uczniowie Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Boćkach również przystąpili do akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2014”.

Wydzielono następujące rejony sprzątania:

 1. Plac przed szkołą (parkingi samochodowe i autobusowe) - „5-latki” i 6-latki”
 2. Boisko asfaltowe oraz ulica dojazdowa do szkoły - kl. I a
 3. Plac Gminnego Ośrodka Kultury - kl. I b
 4. Plac parku przed świątynią prawosławną wraz z placem targowym - kl. II a
 5. Plac parku przed Urzędem Gminy - kl. II b
 6. Plac przystanku PKS wraz z dawnym placem targowym oraz przy pomniku poświęconym funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej - kl. III

{C} 7.      Teren placu szkolnego od strony rzeki, ogród, boiska sprzątają uczniowie klas IV –VI.

 

{C} 8.      Ulica Bielska w kierunku kościoła oraz plac przy Pomniku Papieskim - kl. IA g.

 

{C} 9.      Ulica Bielska w kierunku cmentarza wraz z placem cmentarnym przy koszach ASTWY - kl. I B g.

Akcja sprzątania Bociek i okolicy przebiegała zgodnie z planem i oczekiwaniami organizatorów tj: P. Renaty Dobrogowskiej i P. Agnieszki Snitkowskiej. Sprzątanie odbyło się pod okiem wychowawców oraz nauczycieli. Uczniowie podczas akcji przestrzegali zasad bezpieczeństwa. Organizatorzy i wychowawcy zwracali uwagę na konieczność segregacji śmieci. Akcja przyniosła namacalne efekty w postaci góry śmieci, które znalazły się w kontenerach „Astwy” znajdujących się na placu szkolnym.

 

Renata Dobrogowska

Agnieszka Snitkowska

 

Aktualności

Kontakt


 • Zespół Szkół w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć