KRONIKA WYDARZEŃ

224. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

05.05.2015r.

WITAJ MAJ, 3 MAJ!

         Zgodnie z wieloletnią tradycją dziś uczniowie szkoły wspominali ważne dla Polaków wydarzenie. Dzięki uczniom klasy IV i ich wychowawczyni pani Mirosławie Szpak   starsi mogli przypomnieć poznawane na lekcji historii fakty z XVIII wieku, młodsi zaś -zapoznać się z nimi.

         Uroczystości rozpoczął dyrektor szkoły Kazimierz Pietraszko. Powitał zgromadzonych gości, nauczycieli i uczniów. Następnie słowa wprowadzenia do tematu wygłosiła pani Mirosława Szpak. Po tej oficjalnej części rozpoczął się montaż słowno - muzyczny.

         Inscenizacja składała się z dwóch części, które łączyła osoba redaktora. Ten zaradny dziennikarz „przeniósł widzów w czasie” i dzięki temu mogli uczestniczyć w obradach sejmu i śledzić zachowania ludzi zgromadzonych przed zamkiem w Warszawie. W tej to części uczniowie ubrani w stroje zbliżone do epoki odegrali scenę, podczas której okazali radość z faktu uchwalenia  konstytucji oraz przybliżyli zgromadzonym postacie twórców
i artykuły ustawy zasadniczej z 1791 roku.

          

         Następnie zgromadzeni „powrócili do XXI wieku” i rozpoczęła się druga część. Tym razem redaktor znalazł się w gmachu Sejmu i tu spotkał zwiedzających go chłopców. Skierował do nich pytania sprawdzające zasób wiedzy na temat Konstytucji 3 Maja. Starał się też dowiedzieć, w jaki sposób młodzi ludzie rozumieją pojęcie patriotyzm. Nastoletni turyści wykazali się dobrą znajomością zagadnień. W ten sposób wszyscy uczniowie mogli utrwalić omawiane w pierwszej części fakty i zastanowić się nad swoim pojmowaniem patriotyzmu oraz wcielaniem go w życie.

         Obie części uzupełnione były adekwatnymi do tematyki pieśniami w wykonaniu szkolnego chóru pod kierunkiem pani Zyty Hryń – Michalskiej oraz obrazującą omawiane treści prezentacją multimedialną przygotowaną przez panią Jolantę Łucjan. Tło uroczystości stanowiła dekoracja wykonana przez panią Elżbietę Lewandowską i panią Małgorzatę Andrzejewską.

         Uczniowie i goście w ciszy i zainteresowaniem obejrzeli przygotowaną część artystyczną. Różnorodne stroje, pieśni, prezentacja i odpowiednio głośno odtwarzana przez pana Marka Chroma muzyka przyciągnęły i skupiły uwagę nawet tych najmłodszych.

 

Małgorzata Andrzejewska

Jolanta Łucjan

Mirosława Szpak

Aktualności

Kontakt


 • Zespół Szkół w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć