O Patronie

Cytaty, sentencje, aforyzmy Jana Pawła II

Cytaty, sentencje, aforyzmy Jana Pawła II

 

A

 • „Amen.”
   

(na chwilę przed śmiercią)

 • „ (...) A tutaj nie ma nic, prócz drżenia,
  oprócz słów odszukanych z nicości -
  ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia,
  które będzie całą treścią wieczności.

   

(To Przyjaciel)

 

B

 • „Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.”
 • „Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.”
 • „Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka.
 • Budujcie dom (. . . ) waszego życia osobistego i społecznego na skale! A skałą jest Chrystus (. . . ) żyjący w swym Kościele, Chrystus, który trwa na tych ziemiach od tysiąca lat.
 • „Budujcie przyszłość narodu na miłości Boga i braci, na poszanowaniu przykazań Bożych i na życiu łaski. Szczęśliwy jest bowiem człowiek, szczęśliwy jest naród, który ma upodobanie w Prawie Pana.
 • „Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów.

 

 

C

 • „Cała zewnętrzna konstytucja ciała kobiety, jego szczególny kształt, to właściwości, które mocą odwiecznej atrakcji stoją u początku poznania.
 • „Całym sobą płacisz za wolność - więc to wolnością nazywaj, że możesz, płacąc ciągle na nowo, siebie posiadać.

 (Pamięć i tożsamość)

 • „Cierpienie człowieka, cierpienie ludzi, którego nie da się uniknąć, przyjęte w duchu wiary, jest źródłem mocy dla cierpiącego i dla innych i jest źródłem mocy dla Kościoła, dla jego zbawczego posłannictwa”
 •  (z przemówienia podczas wizyty w szpitalu pediatrycznym w Krakowie,1991 r.) 
 • „Cieszcie się tak jak Ja się cieszę, wszystko oddaję w opiekę Marii Dziewicy.
 • „Czcigodny i Umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża-Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.
 •  „Człowiek chwali Boga poprzez to, że idzie w życiu za głosem swego powołania. Pan Bóg powołuje każdego człowieka, a Jego głos daje znać o sobie już w duszy dziecka. ”
   

(Autobiografia) 

 • „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
 • „Człowiek, który zabija Boga, nie znajdzie także ostatecznego hamulca, aby nie zabijać człowieka. Ten ostateczny hamulec jest w Bogu.
 • „Człowiek ma z gruntu inną naturę niż zwierzęta. Zawiera się w niej władza samostanowienia opartego na refleksji i przejawiającego się w tym, że człowiek działając wybiera, co chce uczynić. Władza ta nazywa się wolną wolą.
 • „Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób "twórcą siebie samego.
 • „Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”. 
 • „Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym”. 
 • „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”. 
 • „Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.
   

(Homilia Ojca Św. na placu przed katedrą w Turynie, dn. 13 kwietnia 1980 r.)

 

 

D

 • „Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz.
 • „Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna.
 • „Dłonie są krajobrazem serca.
 • „Droga zbawienia przechodzi także przez ludzką pracę.
 • „Dlatego przedślubne pary muszą bardzo uważać, aby ta sfera intymności, która zarezerwowana jest wyłącznie dla małżonków, pozostała nietknięta jak najdłużej. Nagość tych miejsc została pobłogosławiona przez Boga dla ogromnej akceptacji własnej cielesności, co owocuje w dalszym etapie wychowaniem swoich własnych dzieci w tej największej, wypływającej ze Stwórcy, miłości. W narzeczeństwie, czy szerzej: przed przyjęciem sakramentu małżeństwa, nagość dozwolona być może tylko w przypadku okolic znanych z antropologii św. Anzelma, czyli w przypadku kobiet - górnych części ciała, w tym piersi (wszyscy przecież wiemy, że odsłonięcie narządów rodnych jest grzechem przeciw świętości małżeństwa powołanego do pełni miłości cielesnej, a w tym rozmnażania).
   

(Miłość i odpowiedzialność)

 

G

 • „Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie, czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność
 • „Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność.

 

H

 • „Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.

 

 

I

 • „Ilu papieży od czasów świętego Piotra jeździło na nartach? Odpowiedź: jeden!” 
   
 • (do reporterów w początkach swojego pontyfikatu) 
 • „Ilekroć mam możność udać się w góry i podziwiać górskie krajobrazy,
   dziękuję Bogu za majestat i piękno stworzonego świata. ”

   
 • ( Autobiografia) 
 • „I muszę się przyznać, że bardzo trudno mi rozstać się z polską przyrodą, i z górami, i z jeziorami. Nie wiem, jak to będzie!”
   
 • (Autobiografia) 

 

J

 • „Jeśli chcesz znaleźć źródło,
  musisz iść do góry, pod prąd.
  Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
  wiesz, że ono musi tu gdzieś być -
  Gdzie jesteś, źródło?... Gdzie jesteś, źródło?!
  Cisza...

   
 • (Źródło)

 

K

 • „Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni.
 • „Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga.
 • „Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie może się uchylać. Nie może zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić...!
 •  „Kiedy zabieram głos w obronie praw człowieka, a przede wszystkim wolności religijnej, nie oskarżam władz żadnego kraju. Jeżeli czasami jakieś rządy czują się atakowane, być może czują się winne”. 
   

(do bliskich współpracowników po zwiedzeniu obozu dla uchodźców  w Tajlandii, gdzie wygłosił mocne przemówienie w obronie wygnanych (1984). 

 • „Krzyż stanowi najgłębsze pochylenie się Bóstwa nad człowiekiem, nad tym, co człowiek – zwłaszcza w chwilach trudnych i bolesnych – nazywa swoim losem. Krzyż stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji człowieka”.
   

(Dives in misericordia) 

 • „Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy.
 • „ Każdy znajduje w swoim życiu jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Obronić dla siebie i innych.

 

M

 • „Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.
 • „Miłość mi wszystko wyjaśniła,
  Miłość wszystko rozwiązała -
  dlatego uwielbiam tę Miłość,
  gdziekolwiek by przebywała...

(z tomiku Renesansowy psałterz)

 • „Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością.
 •  „Miłość do cierpiącego jest znakiem i miarą poziomu cywilizacji rozwoju narodu...” 
   

(z orędzia na Pierwsze Obchody Dnia Chorego, Lourdes, 1993 r.) 

 • „Musimy pokonać nasz lęk przed przyszłością. Ale nie możemy go do końca pokonać inaczej jak tylko razem”. 
   

(ONZ, październik 1995 r.) 

 • „Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu.

 

N

 • „Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę.
 • „Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.
 • „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!

 (homilia na Placu Zwycięstwa, dn. 2 czerwca 1979 r.)

 • „Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!
 • „Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach.
 • „Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłość.
 • „Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.
 • „Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia
 • „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.
 • „Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.
 • „Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości - więcej! - nie ma przyszłości człowieka i narodu
 • „Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.
 • „Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom.
   

(w Parlamencie, dn. 11 czerwca 1999 r.)

 • „Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć.
 • „Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom Świętości Boga.
   

(Kraków - Łagiewniki, 7.06.1997r.)

 • „Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!
 • „Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości.
 • „Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.
 • „Nie lękajcie się! Otwórzcie, szeroko otwórzcie drzwi Chrystusowi!” 
   

(wystąpienia zaraz po wyborze 16 października 1978 r.) 

 • „Nie zawsze jesteśmy w stanie znaleźć w planach Bożych 
  odpowiedź na pytanie dlaczego cierpienie znaczy drogę naszego życia. 
  Dzięki jednak wierze możemy osiągnąć pewność, że chodzi tu o plan miłości. ”
  (podczas audiencji 30 marca 1983 roku) 
 • „Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia”
   

( Autobiografia) 

 • „Nikt nie może zabijać w imię Boga, nikt nie może akceptować odbierania życia braciom.
 • „Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.
 • „Na progu nowych czasów, które nadchodzą, pragnę wraz z moimi rodakami rozważyć wielką tajemnicę Bożej miłości i uwielbić Boga, który jest miłością.
 • „Nie bójcie się słabości człowieka ani jego wielkości! Człowiek zawsze jest wielkim, także w słabości.
 • „ Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy! Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się!
 •  „Niech krzyż, który swoimi ramionami łączy niebo z ziemią i ludzi między sobą, rozrasta się na naszej ziemi w wielkie drzewo przynoszące owoce zbawienia.
 •  „Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom.

 

O

 • „Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
  Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
  Która ze mnie przebiega ku innym,
  Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
  Z niej się wyłaniam...

   

(Myśląc Ojczyzna)

 • Odkrywając słowo poprzez studia literackie czy językowe, 
  nie mogłem nie przybliżyć się do tajemnicy Słowa – tego Słowa,
  o którym mówimy codziennie w modlitwie Anioł Pański: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”.

   

( Autobiografia) 

 •  „O co modli się papież? (...) 
  Gaudium et spes, luctus et angor hominum huius temporis
   – radość i nadzieja, a zarazem smutek i trwoga ludzi współczesnych są przedmiotem modlitwy papieża” 

   

( Autobiografia) 

 P

 • „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.
 • „Powstań, ty, który już straciłeś nadzieję. Powstań, ty, który cierpisz. Powstań, ponieważ Chrystus objawił ci swoją miłość i przechowuje dla ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji.
 • „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość.
   

(Apel o pokój, Hiroszima 25.02.1981r.)

 • „Powiedz mi, jaka jest twoja miłość, a powiem ci, kim jesteś.
 • „Poezja to wielka pani, której trzeba się całkowicie poświęcić: obawiam się, że nie byłem wobec niej zupełnie w porządku.
 • „Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli być, i chce więcej mieć, nie po to aby bardziej być, lecz by doznać w życiu najwięcej przyjemności.
 • „Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem zwycięstw nad samym sobą, nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu i nienawiści, które są zdolne zniekształcić prawdziwe oblicze człowieka.
 • „Pewne prawdy jakoś nie mijają, powracają do ludzi wciąż.
 • „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.
 • „Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.
 • „Pełnię modlitwy osiąga człowiek nie wtedy, kiedy najbardziej wyraża siebie, ale wtedy, gdy w niej najpełniej staje się obecny sam Bóg.
 • „Papież nie może pozostać więźniem Watykanu. Chcę pójść do każdego ...od koczownika na stepie do zakonników i zakonnic w ich konwentach...
  Pragnę przekroczyć próg każdego domu”. 

   

(do reporterów w początkach swojego pontyfikatu)

 • „Patrzę na Kraków. Mój Kraków, miasto mojego życia. Miasto naszych dziejów. Kraków jest miastem ogromnie bogatym. Całe dzieje przeszły przez to miasto i chciały w nim pozostać...”
   

( Autobiografia)

 • Praca ma dopomagać człowiekowi do tego, aby stawał się lepszym, duchowo dojrzalszym, bardziej odpowiedzialnym...” 

( Autobiografia)

 • „Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli być, i chce więcej mieć, nie po to aby bardziej być, lecz by doznać w życiu najwięcej przyjemności.
 • „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!
 • „Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i z modlitwą na ustach. (. . . ) Zachowujcie jak skarb największy to, co było źródłem duchowej siły naszych ojców.

 

R

 • „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.
 • „Rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą.
   Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną,
   jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek”. 

   

( Autobiografia) 

 • „Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości.

 

S

 • „Szukałem was, teraz Wy mnie znaleźliście.
 • „Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość.
 • „Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.
 • „Służyć Chrystusowi to wolność.
 • „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro - Ojczyznę.
 • „Starają się zrozumieć mnie od zewnątrz. Ale ja mogę być jedynie pojęty od wewnątrz.
 • „Święci zachęcają wierzących naszych czasów, aby nie cofali się w obliczu trudności, jakie stawia przed nimi wierność wymogom wiary.
 • „Starość wieńczy życie. Jest czasem żniw. Żniw tego, czego się nauczyliśmy, co przeżyliśmy; żniw tego, co zdziałaliśmy i osiągnęliśmy, a także tego, co wycierpieliśmy i wytrzymaliśmy. Jak w końcowej partii wielkiej symfonii, te wielkie tematy współbrzmią potężnie”. 
   

(Autobiografia) 

 • „Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary społeczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!
 • „Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.
 • „Światu (. . . ) potrzeba Bożych szaleńców, którzy będą szli przez ziemię, jak Chrystus, jak Chrystus, jak Wojciech, Stanisław czy Maksymilian Maria Kolbe (. . . ), którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofną się przed żadną ofiarą.

 

T

 • „The future starts today, not tomorrow. (ang.)

 (Fides et ratio)

 • „Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą.

 

 • „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.
 • „To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach.
 • „Trud pracy i dzieła przeszłych pokoleń stanowią dla nas wyzwanie, aby w dalszym ciągu czynić sobie ziemię poddaną, tę ziemię, którą Stwórca nam dał w posiadanie - dał i zadał równocześnie.
 • „Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek.
 • „Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i społeczeństwie. (. . . ) Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród.

 

U

 • „Uzdrówcie rany przeszłości miłością. Niech wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu, ale niech spowoduje cud pojednania.

 

W

 

 • „Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje.
 • „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.
 • „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.
 • „Wstyd mi. Prezydent stoi, kardynał stoi - a ja siedzę.
   

(w czasie wizyty w Kalwarii Zebrzydowskiej, dn. 18 sierpnia 2002 r.)

 • „Więc w tej ciszy ukryty ja - liść,
  oswobodzony od wiatru,
  już się nie troskam o żaden z upadających dni,
  gdy wiem, że wszystkie upadną.


*** (Miłość mi wszystko wyjaśniła)

 • „Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie

jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością.

 • „Więc w mroku jest tyle światła,
  ile życia w otwartej róży,
  ile Boga zstępującego
  na brzegi duszy.

(Poezje wybrane)

 • „Wyznanie wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości.
 • „Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.
 • „Wy jesteście młodzi, a papież jest stary i trochę zmęczony. Ale identyfikuje się jeszcze z waszymi oczekiwaniami i nadziejami.
   

(podczas Światowych Dni Młodzieży, dn. 28 lipca 2002 r.)

 • „Wypaczone pojęcia wolności, rozumianej jako niczym nie ograniczona samowola, nadal zagrażają demokracji i wolnym społeczeństwom.
 • „W perspektywie wiary ziemia nie jest nieograniczonym rezerwuarem zasobów, które można eksploatować bez końca, lecz również cząstką Misterium Stworzenia, z którego nie tylko wolno korzystać, ale któremu należy się nasz podziw i szacunek.
 • „Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością.
 • „Wojskowy reżim trwa od grudnia, Madonna z Częstochowy od 600 lat”
  (do polskich pielgrzymów po ogłoszeniu stanu wojennego w 1981 roku) 
 • Wiara i rozum to dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Potrzebna jest dzisiaj praca na rzecz pojednania wiary i rozumu” 
  (do rektorów szkół wyższych podczas spotkania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1999 roku) 
 • „Wam, doświadczonym cierpieniem, którzy mnie słuchacie, czyż trzeba przypominać, że wasz ból jednoczy was coraz bardziej z Barankiem Bożym, 
  który poprze swoje cierpienie „zmazał grzech świata”, a zatem, że również i wy, złączeni z Nim w cierpieniu, możecie stać się współodkupicielami ludzkości.” 
  (z przemówienia wygłoszonego podczas wizyty w rzymskim szpitalu św. Jana Bożego) 
 • „Wypoczywa się prawdziwie i do dna tylko przez kontakt z przyrodą, której nie można podpatrzeć na żywo i w całej pełni poprzez werandy wczasowych domów czy nawet hoteli i schronisk turystycznych. Wypoczywa się zaś w całej pełni – a lepiej można powiedzieć: w całej głębi, kiedy ów kontakt z przyrodą staje się kontaktem z Bogiem obecnym w przyrodzie i obecnym w duszy ludzkiej”. 
   

(Autobiografia) 

 • „Wbrew temu, co się nieraz mniema, co się nawet niejednokrotnie propaguje na różne sposoby, miłość jest szczególnym wezwaniem do odpowiedzialności. 
  Przede wszystkim jest to odpowiedzialność za drugą osobę, której nie mogę zawieźć”. 

   

( Autobiografia)

 • „W miłosierdziu Boga dla swego ludu ujawniają się wszystkie odcienie miłości”. 
   

(Dives in misericordia)

 • „Więc w tej ciszy ukryty ja – liść, 
  oswobodzony od wiatru, już się nie troskam o żaden z upadających dni, 
  gdy wiem, że wszystkie upadną”. 

   

(Pieśń o Bogu ukrytym)

 • „Wstyd mi. Prezydent stoi, kardynał stoi - a ja siedzę.

(w czasie wizyty w Kalwarii Zebrzydowskiej, dn. 18 sierpnia 2002 r.)

 • „Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje.
 • „W perspektywie wiary ziemia nie jest nieograniczonym rezerwuarem zasobów, które można eksploatować bez końca, lecz również cząstką Misterium Stworzenia, z którego nie tylko wolno korzystać, ale któremu należy się nasz podziw i szacunek.
 • „Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością.
 • „Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!

 

Z

 • „Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić.
 • „Zbyt często życie ludzkie rozpoczyna się i kończy pozbawione radości i pozbawione nadziei.
 • „Za św. Pawłem proszę was, bracia i siostry: zdrowe zasady miejcie za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeżcie z pomocą Ducha Świętego, który w was mieszka. Wnieście go w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa z dumą i pokorą świadków.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć