Konkursy

Konkurs poetycki z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

 „ Ludzie i wydarzenia w drodze do niepodległości”

 

 Cele główny konkursu:

Celem konkursu jest uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości i rozbudzenie postaw
patriotycznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach 
oraz nakłonienie ich do refleksji na temat odzyskania przez Polskę niepodległości.

Cele dodatkowe:

-rozwijanie potencjału literackiego u uczniów,

-praktyczne utrwalenie wiedzy  uczniów na temat budowy utworów lirycznych.

2. Zasady konkursu:
• uczestnicy konkursu-  uczniowie klas IV-VIII ;

• termin oddania prac konkursowych - do 25 października 2018 roku;

• wiersze należy oddać nauczycielowi języka polskiego, który uczy w klasie ucznia przystępującego do konkursu,
• treść utworu poetyckiego musi dotyczyć postaci lub wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości,

• w przypadku wątpliwości co do formy, postaci lub wydarzeń można konsultować się z nauczycielami języka polskiego i historii,
• forma wiersza -  dowolna,
• praca musi zawierać min. 8 wersów, maks. 20 wersów,
• wiersz powinien  nosić  tytuł adekwatny do tematyki utworu,
• prace należy  dostarczyć w formie wydruku komputerowego,
• czcionka: Arial, rozmiar czcionki: 12,
• pracę konkursową należy czytelnie podpisać z tyłu, podając imię, nazwisko oraz klasę.

3. Rozstrzygnięcie konkursu:

Spośród wszystkich prac konkursowych komisja składająca się z nauczycieli języka polskiego oraz historii wybierze najlepsze  utwory. Zostaną one nagrodzone i  zaprezentowane w dniu szkolnych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Serdecznie zapraszamy

uczniów

do wzięcia udziału i uczczenia w ten sposób
ważnego dla Polski wydarzenia.

 

Rodziców prosimy o zachęcenie  dzieci i wsparcie podczas tworzenia.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć