Dni wolne od zajęć

w r. szk. 2015/2016

 

11 listopada 2015 r. (środa) - Dzień Niepodległości

23 - 31 grudnia 2015 r. (środa-kolejny czwartek) - Zimowa przerwa świąteczna. Boże Narodzenie

1 stycznia 2016 r. (piątek) - Nowy Rok

6 stycznia 2016 r. (środa) - Objawienie Pańskie, Wigilia wyznawców prawosławia

25 stycznia – 7 lutego 2016 r. – Ferie zimowe

24 - 29 marca 2016 r. (czwartek-wtorek) - Wiosenna przerwa świąteczna. Wielkanoc (katolicy)

1 maja 2016 r. (niedziela) - Święto Pracy. Wielkanoc dla wyznawców prawosławia

3 maja 2016 (wtorek) – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

26 maja 2016 r. (czwartek) – Boże Ciało

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2015/2016

Po zasięgnięciu opinii organów szkoły Dyrektor Zespołu Szkół w Boćkach wyznaczył dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

1.                W szkole podstawowej:

7, 8 stycznia 2016 r. (czwartek, piątek) - Boże Narodzenie dla wyznawców prawosławia

5 kwietnia 2016 r. (wtorek) – sprawdzian klas VI SP

2 maja 2016r. (poniedziałek) – Święto Flagi. Wielkanoc dla wyznawców prawosławia

27 maja 2016 r. (piątek) – szkolenie RP

 

2.                W gimnazjum:

7, 8 stycznia 2016 r. (czwartek, piątek) - Boże Narodzenie dla wyznawców prawosławia

18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) – egzamin klas III G (część humanistyczna)

19 kwietnia 2016 r. (wtorek) – egzamin klas III G (część matematyczno-przyrodnicza)

20 kwietnia 2016 r. (środa) – egzamin klas III G (część językowa)

2 maja 2016r. (poniedziałek) – Święto Flagi. Wielkanoc dla wyznawców prawosławia

27 maja 2016 r. (piątek) – szkolenie RP

 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z § 6a ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) w tych dniach szkoła umożliwia uczniom udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców takiej potrzeby.

 

Boćki, dn. 16.09.2015 r.

 

11 list

Aktualności

Kontakt


 • Zespół Szkół w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć