O szkole

HISTORIA SZKOŁY

 

 

 

 

(1919-1969)

Pierwsza  szkoła z polskim językiem nauczania powstała wczesną wiosną 1919r. Była to jedno oddziałowa szkoła , w której nauczycielką kierującą była pani Dolińska.

W roku szkolnym 1919/20 na stanowisko dyrektora placówki został mianowany pan Kotas, jego żona pracowała tu jako nauczycielka. W tym samym roku tj.1920 kierownictwo szkoły powierzono, panu Dziubie, który tę funkcję pełnił przez okres dwunastu lat.

Kolejnym kierownikiem szkoły był pan Bogucki, a przed wybuchem drugiej wojny światowej – pan Janas, który kierował szkołą    do 1941roku.Podczas okupacji niemieckiej działała w Boćkach  pełna szkoła podstawowa oraz jedna klasa z programem gimnazjalnym. Szkołą kierowała pani Kowalczykówna.

Narażając własne życie, prowadzili tajne nauczanie: B. Adamczyk, M. Bazan, J. Kraszewska, R. Łukaszewicz i inni..

Pierwszą szkołę w wyzwolonej Polsce zorganizował Edward Konarzewski, który został jej kierownikiem. Pełnił tę funkcję krótko, gdyż został wywieziony do ZSRR. Z dniem 01 lutego 1945r. stanowisko to objął pan W. Jarmuła. W ciągu pierwszego powojennego roku szkolnego często zmieniali się nauczyciele, ale dzięki ich wielkiemu poświęceniu rok szkolny zakończono pomyślnie, osiągając dobre wyniki nauczania. Już w pierwszym roku szkolnym  działały  takie organizacje jak: PCK    i harcerstwo. W 1947 zaczęto budowę nowego budynku szkolnego, który w chwili obecnej już nie istnieje. Wiele inicjatywy w budowę nowej siedziby włożyli ówczesny wójt gminy W. Łukaszewicz i urzędnik gminy       pan A. Michalski. W roku szkolnym 1947/48 stanowisko kierownika szkoły ponownie obejmuje pan Edward Konarzewski. Pełnił tę funkcję do roku 1958. Jego praca z młodzieżą rozsławiła naszą szkołę na całą Polskę. Istniał wtedy w szkolę zespół muzyczno – instrumentalny, który w 1956r. w Poznaniu na ogólnopolskich eliminacjach szkół podstawowych zajął IV miejsce. W latach 1958 – 1969 funkcję kierownika szkoły pełniła pani Romualda Łukaszewicz. Na terenie szkoły działały liczne organizacje uczniowskie i koła zainteresowań.

(1984-2006)

01.09.1984 r. – 31.08.2001 r.-  Dyrektorem szkoły jest magister Krystyna Ulikowska.

30.10.1985 r. –Zebranie przedstawicieli władz gminnych oraz Gminnego Komitetu Pomocy Szkole w sprawie budowy nowego budynku szkoły.

Uczestnicy: Antoni Świerczyński, Marian Łobasiuk, Stanisław Kosz, Jan Zalewski,  Krystna Ulikowska.

1988 rok – Zakup placu pod budowę szkoły od Parafii Rzymsko- Katolickiej w Boćkach.

Grudzień 1993 – Pierwsze spotkanie które rozpoczyna     coroczną tradycję bożonarodzeniowych spotkań.

1994rok – Po raz pierwszy organizowane były:

Konkurs Recytatorski o „Puchar Wójta Gminy Boćki”

Turniej ortograficzny na szczeblu gminy.

Zaprzestano ich organizowania w momencie, gdy na terenie gminy zostały tylko dwie  (z sześciu) szkoły podstawowe

01.09.1997r. – Uroczyste otwarcie nowej szkoły.

13.10.1998 r. – Otwarcie bloku żywieniowego ze świetlicą oraz biblioteki z czytelnią.

marzec 1999 r. – Odwiedziny harcerzy z Sopoćkin na Białorusi.

11.10.1999 r. – Wizyta Biskupa Antoniego Dydycza.

21.11.1999 r. – Oddanie do użytku sali gimnastycznej (uroczystość wspólna z gimnazjum)

czerwiec 2000 r. – Szkołę kończy ostatni rocznik ósmoklasistów.

01.09.2001r. – Dyrektorem szkoły zostaje mgr Hanna Puchalska

kwiecień 2002r. – Pierwszy wyjazd na Wojewódzki Heppening „Dzień Ziemi” – Od tego dnia wyjazdy organizowane są w każdym roku szkolnym.

31.08.2002r. –Ostatni dzień istnienia samodzielnej Szkoły Podstawowej w Boćkach.

01.09.2002r. – Szkoła podstawowa zaczyna funkcjonować jako część Zespołu Szkół w Boćkach, którego dyrektorem zostaje mgr Hanna Puchalska.

Od tego momentu szkoła podstawowa i gimnazjum wspólnie organizują zapoczątkowane wcześniej spotkania opłatkowe i wyjazdy na Wojewódzkie Heppeningi „Dzień Ziemi”.

Dodatkowo uczniowie szkoły:

od 2003 roku w październiku przystępują do akcji „Góra Grosza”,

od 2004 roku uczestniczą w „Cecyliadzie” -  Przeglądzie  Chórów Młodzieżowych.

od 2006 roku uczestniczą w programie zdrowotnym „Trzymaj formę”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć