KRONIKA WYDARZEŃ

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Sprawozdanie z działalności profilaktycznej organizowanej w ramach

Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

 

/Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pana Macieja Szczodrowskiego/

 

W Zespole Szkół w Boćkach przy współudziale GKRPA w Boćkach zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum oraz prelekcja dla rodziców. Celem powyższych działań było uświadomienie ryzyka zażywania substancji psychoaktywnych, obalenie mitów istniejących wśród młodzieży na temat alkoholu, narkotyków, nikotyny, wskazanie konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych stosowania substancji psychoaktywnych, zdobycie informacji na temat placówek udzielających pomocy osobom uzależnionym oraz kształtowanie umiejętności asertywnego odmawiania. Zajęcia  podzielone zostały na dwa etapy. W dn.10.04.2014r. odbyła się wywiadówka profilaktyczna dla rodziców oraz warsztaty pn. „Jak i dlaczego warto mówić-nie”, których odbiorcami byli uczniów klas I-III gimnazjum. W dniu 29.05.2014r. uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w lekcjach wychowawczych pn. „Uwaga uzależnienia, Jak mądrze mówić – nie”. Zarówno spotkania z uczniami jak i rodzicami były prowadzone w bardzo przystępny  i interesujący sposób przez pana Macieja Szczodrowskiego  z Mazowieckiego Centrum Profilaktyki. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem zainteresowanych.

 

Pedagog szkolny

Anna Marczuk

 

Wiadomości

Kontakt


 • Zespół Szkół w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć