• szczepienia ochronne - list z MEN

  szczepienia ochronne - list z MEN
 • Zajęcia profilaktyczne: dn.13.11.2018r.

  Zajęcia profilaktyczne: dn.13.11.2018r.

  Temat: Uzależnienia, jak ich uniknąć?

   harmonogram:

  Zajęcia w klasach:

  1)                    8.00- 8.45-kl. IV b, IVa

  2)                    8.50-9.35 - III gimnazjum

  3)                    9.45-10.30 -VII

  4)                    10.45-11.30 -V a

  5)                    11.50-12.25 -VI a, VI b

  6)                    12.50-13.35 -V b

  7)                    13.45-14.30 -VIII

   Wywiadówka profilaktyczna:14.45-15.30

  Temat: Uzależnienia, co trzeba wiedzieć?

   

 • Pielgrzymka do Częstochowy

  Ogłoszenie

        

   Pani Wójt, Dyrekcja Szkoły im. Jana Pawła II, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski zapraszają rodziców i przedstawicieli zakładów pracy oraz mieszkańców na integracyjny wyjazd do Częstochowy na Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w dniu 11 października 2018r. Wyjazd spod budynku szkoły o godzinie 400. Planowany powrót około godziny 2300. Wyjazd ma charakter pielgrzymkowy.

  Zainteresowanych zapraszamy do sekretariatu szkoły. O wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń – liczba  miejsc ograniczona. Koszt wyjazdu wynosi 55 PLN – stanowiąc  50% kosztów podróży. Po dokonaniu wpłaty nie można wycofać się z wyjazdu. Istnieje jedynie możliwość znalezienia kandydata na swoje miejsce zgłoszonego najpóźniej dwa dni przed terminem wyjazdu.

   

 • Opłaty za obiady IX-XII 2018r.

  Opłaty za obiady IX-XII 2018r.

  wrzesień - 36 zł

  październik - 46 zł

  listopad - 40 zł

  grudzień - 28 zł

  Wpłat dokonujemy bezpośrednio na rachunek bankowy lub w kasie BS w Brańsku o/Boćki

 • "Dobry Start" - program rządowy

  "Dobry Start" - program rządowy

  Szanowni Państwo,

  Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

  1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

  W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym wspólnym listem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej i poinformowanie rodziców, opiekunów uczniów o materiałach informacyjnych poświęconych programowi rządowemu „Dobry Start”.  

  Do szkół zostały już dostarczone ulotki dla rodziców. W najbliższym czasie Kuratorzy Oświaty przekażą Państwu również plakaty promujące świadczenie dobry start. Dziękujemy za aktywne włączenie się w akcję informacyjną.

  W przypadku dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji pozostają zarówno Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Dobry_Start_plakat.pdf             Dobry_Start_ulotka.pdf       2018.06.11_List_do_dyrektorow_szkol_Dobry_Start.docx

   

  Z poważaniem

  Anna Zalewska

  Minister Edukacji Narodowej

   

 • FESTYN RODZINNY 17 czerwca 2018r. godz. 13.30 do 16.30

  FESTYN RODZINNY 17 czerwca 2018r. godz. 13.30 do 16.30

  Podczas festynu zapraszamy między innymi na:

  • pyszną podlaską kuchnię
  • pokaz iluzjonisty
  • pokaz taekwondo
  • przejażdżki bryczką
  • krwiodawstwo
  • eystępy wokalno - taneczne
  • zjeżdżalnie dmuchane
  • symulatory wypadków
  • atrakcje dla dzieci i dorosłych w każdym wieku

   

 • List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów klas VII i II gimnazjum

  List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów klas VII i II gimnazjum

  Warszawa, 18 maja 2018 r.

   

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej
  oraz klas II gimnazjum,

   

  wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

   

  Pragnę przypomnieć, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Jednocześnie podkreślam, że absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

   

  Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub
  3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum mogą ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Pragnę podkreślić, że obie te grupy będą realizowały odrębne programy nauczania.

  Szkoły i samorządy przygotowują się do przyjęcia od 1 września 2019 r. większej liczby kandydatów. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby
  sal lekcyjnych.

  Przypomnę również, że postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

  ·        wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,

  ·        oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,

  ·        świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum
  z wyróżnieniem,

  ·        szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

   

  W przypadku dodatkowych wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół i kuratorzy oświaty. Od 1 września br. we wszystkich kuratoriach zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne, w których rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum uzyskają informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020. Ponadto od początku września 2018 r. pytania związane z naborem będzie można kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl.

   

  Ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje
  po stronie samorządów. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie
  i gotowość współpracy z samorządami.

   

  Zapewniam, że szkoły będą przygotowane na przyjęcie uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Mam nadzieję, że ich oferta edukacyjna spełni oczekiwania zarówno absolwentów szkół podstawowych, jak i gimnazjów.

   

  Z wyrazami szacunku

   

  Anna Zalewska

  Minister Edukacji Narodowej

 • Program obchodów Dnia Patrona Szkoły

  Uroczystośc z okazji Dnia Patrona Szkoły odbędzie się 18 maja 2018r.

  815 - Wymarsz do kościoła

  830 - Msza św.

  950 - Spotkanie na sali gimnastycznej - "Wspomnienia o św. Janie Pawle II"

  1030 - Parodia programu "Twoja twarz brzmi znajomo"

  1140 - Wyłonienie zwycięzcy i wręczenie nagród za występ

  1150 - Żyj zdrowo i aktywnie - podsumowanie działań zdrowotnych w ramach projektu "Trzymaj formę"

  1200 - Degustacja przystawek

  1250 - Odwóz uczniów

   

 • REKOLEKCJE

  REKOLEKCJE – dotyczy klas I – VII SP
  i II – III Gim.; oddziały przedszkolne pracują
  wg stałego porządku

   Piątek – 16.03.2018

  7,50 – wyjście sprzed szkoły uczniów prawosławnych do cerkwi na Nabożeństwo (+spowiedź); opiekunowie: p. J. Niczyporuk, p. A. Malinowska; po zakończeniu Nabożeństwa uczniowie wracają do szkoły, jedzą obiad i uczestniczą w lekcjach wg stałego porządku

   Poniedziałek – 19.03.2018

  8,30 – Msza św. w kościele, modlitwa w cerkwi

  ok. 9,45 – powrót do szkoły

  ok. 9,45 – przedstawienie w wykonaniu uczniów kl. II gimn. (opiekun- ks. W. Tomaszewski)

  10,30 – 10,45 – obiad dla klas I – III

  10,45 – 11,00 – obiad dla klas IV – VI

  ok. 11,00 – 11,45 – Droga Krzyżowa w sali gimnastycznej

  11,45 -  12,00 – obiad dla klas VII i II gim.

  12,00 -  12,15 – obiad dla klas III gim.

   W pozostałym czasie klasy pod opieką wychowawców.

  Odwozy po 5. godz. lekc.

   O godz. 8,00 wszyscy uczniowie ustawiają się przy wejściu.

  Maszerujemy wszyscy za pocztem sztandarowym w ustalonym szyku (od klas najmłodszych po najstarsze, grupa prawosławnych na końcu w celu sprawnego odłączenia od pozostałych maszerujących dalej). 

  Z góry dziękuję za sprawną organizację wyjścia do świątyni i zajęć podczas dnia rekolekcyjnego.

   

   

 • EGZAMINY PRÓBNE

  EGZAMINY PRÓBNE

  UWAGA!

  W dniach 10-12 kwietnia 2018 odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty (przygotowany przez wydawnictwo WSiP), do którego przystąpią uczniowie kl. VII.

  10.04. (wt) – język polski – 120+5minut

  11.04. (śr) – matematyka – 100+5minut

  12.04. (czw) – język angielski – 90+5minut

  Szczegóły w późniejszym terminie.

   

   

  UWAGA!

  W dniach 11-12 kwietnia 2018 odbędzie się Omnibus – Trzecioteścik (przygotowany przez wydawnictwo Mac), do którego przystąpią uczniowie kl. III SP.

  11.04. (śr) – język polski

  12.04. (czw) –  matematyka

  Szczegóły w późniejszym terminie.

   

   

   

 • "Marzenia o Nauce" - stypendia dla gimnazjalistów

  "Marzenia o Nauce" - stypendia dla gimnazjalistów
 • OPŁATY ZA OBIADY III-VI

  OPŁATY ZA OBIADY III-VI

  Marzec - 40 zł

  Kwiecień

  SP i kl. II gimnazjum - 30 zł

  III gimnazjum - 36 zł

  Maj - 40 zł

  Czerwiec -  28 zł

 • Serdecznie zapraszamy rodziców na semestralne  zebranie, które odbędzie się 08.02.2018r. o godz.  14.30 - podsumowanie pracy szkoły i wyników uczniów oraz pedagogizacja rodziców w ramach "Dnia Bezpiecznego Internetu".

 • Nagroda w konkursie "Znam swoje prawa"

  15.01.2018

  Dnia 15.01.2018 roku uczniowie klasy V a wraz z wychowawczynią Jolantą Łucjan uczestniczyli w pikniku edukacyjnym, który był nagrodą za zwycięstwo w konkursie "Znam swoje prawa". Konkurs na plakat został zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku. Dzięki  Przychylności Pani Wójt Gminy Boćki ucznowie zostali bezpłatnie dowiezieni do Nadleśnictwa Nurzec i tam w szkółce leśnej skorzystali z wielu atrakcji przygotowanych przez policję i leśników. Oglądali psy policyjne w akcji podczas poszukiwania narkotyków oraz zaginionej osoby  oraz posilili się przy ognisku. Na zakończenie, po konkursach przyrodniczych i smacznym obiedzie odebrali przygotowane upominki. Było pełno śmiechu i radości.

 • Dnia 16.01.2018r.  (wtorek) odbędzie się choinka szkolna

  od 900 - 1230 oddział przedszkolny + klasy I - III SP

  od 1530 - 2000 klasy IV - VII + klasy II i III Gimnazjum

  Życzymy miłej zabawy

 • OPŁATY ZA OBIADY I - II

  OPŁATY ZA OBIADY I - II

  STYCZEŃ - 26 ZŁ

  LUTY - 36 ZŁ

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć