• Opłata za obiady za miesiąc:

  styczeń 2019 - 24 zł

  luty 2019 - 38 zł

  Wpłat dokonujemy bezpośrednio na rachunek bankowy lub w kasie BS w Brańsku o/ Boćki.

 • „Razem na Święta”

  Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

  zachęcam wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe do włączenia się w akcję „Razem na Święta” i podjęcia działań związanych z przedświątecznym wolontariatem.

  Wśród takich aktywności mogą pojawić się m.in.:

  - zorganizowanie przedświątecznego spotkania dla osób samotnych lub potrzebujących w szkole, w domu seniora lub w innym miejscu ważnym dla lokalnej społeczności,

  - wykonanie własnoręcznie drobnych upominków świątecznych i obdarowania nimi osób samotnych, chorych lub potrzebujących,

  - zorganizowanie zbiórki darów dla osób potrzebujących lub schroniska dla zwierząt,

  - pomoc osobom chorym lub starszym w przedświątecznych porządkach lub zrobieniu zakupów,

  - zorganizowanie imprezy integracyjnej dla całej społeczności szkolnej i wiele, wiele innych.

   Zapraszam również do podzielenia się z nami innymi inicjatywami realizowanymi przez przedszkole, szkołę lub placówkę oświatową. Zachęcamy do zamieszczania informacji na swoich stronach internetowych oraz postów w mediach społecznościowych z oznaczeniem #RazemNaŚwięta

  Jednocześnie zachęcamy uczniów do zapoznania się z „Poradnikiem wolontariatu szkolnego”, w którym mogą znaleźć najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania szkolnego wolontariatu. Dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców przygotowaliśmy publikację „Wolontariat szkolny. Poradnik dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców”. Obie pozycje są dostępnena naszej stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/zaangazuj-sie-w-pomoc-innym-poradniki-wolontariatu-men.

  W jaki sposób zgłosić się do akcji „Razem na Święta”? 

  Aby zgłosić się do akcji należy wypełnić ankietę zgłoszeniową widoczną w 
  Strefie dla zalogowanych w SIO (zakładka „Ankieta”). Na zgłoszenia czekamy do 14 grudnia br.

  Szkoły i placówki, które zaangażują się w akcję będą mogły pobrać specjalnie przygotowane logo i dołączyć w ten sposób do elitarnego grona szkolnych wolontariuszy!

  Zaangażujcie się w pomoc innym! Serdecznie za nią dziękujemy!

  Łącze wyrazy szacunku i pozdrawiam przedświątecznie

  Anna Zalewska
  Minister Edukacji Narodowej

  Załączniki:

  1.      „Poradnik wolontariat szkolny” w wersji pdf

  2.      „Wolontariat szkolny. Poradnik dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców” w wersji pdf

  3.      Grafika 1 – „Razem na Święta” w wersji jpg

  4.      Grafika 2 – „Razem na Święta” w wersji jpg

  pdrazemnawitazapraszamydoudziauwakcjimen.zip

 • Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych

  08.11.2018

  Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

  w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

  W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy.

  Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci.

  Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom,  oraz przekazany na najbliższych zebraniach.

  Z poważaniem


  Anna Zalewska                                

  Minister Edukacji Narodowej           

   

  Jarosław Pinkas
  Główny Inspektor Sanitarny

  Załączniki:

  - List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów (pdf) 

  - List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów (doc)

  - List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych (doc).

  - List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych (pdf) 

  pdfwdlistministeredukacjinarodowejorazgwnegoinsp.zip

 • Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 - list oraz materiały informacyjne

  Szanowni Państwo Dyrektorzy,

   miło mi poinformować, że przygotowaliśmy kolejną część materiałów informacyjnych dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

  W załączeniu przekazuję ulotkę opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania. Jestem przekona, że zawarte w ulotce informacje odpowiedzą na wiele pytań i wątpliwości związanych z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

  Informuję, że ulotki w wersji papierowej zostały przygotowane dla wszystkich uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz III klas gimnazjów. Wkrótce wyślemy je do kuratoriów oświaty, które ustalą zasady dystrybucji materiałów do szkół.

  Proszę, aby za Państwa pośrednictwem ulotki dotarły do wszystkich zainteresowanych uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjów. Proszę również o zapoznanie rodziców tych uczniów zarówno z ulotką, jak i listem dotyczącym rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

  Do wiadomości dołączam również komunikat MEN, w którym znajdą Państwo m.in. informację o działaniach informacyjnych ministerstwa, wsparciu samorządów przy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, a także statystyki dotyczące naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

   

  Z wyrazami szacunku

  Anna Zalewska

  Minister Edukacji Narodowej

  Załączniki:

  1.      List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w wersji pdf

  2.      List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w wersji word

  3.      Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 w wersji pdf

  4.      Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 w wersji word

  zacznikinawwwpdrekrutacjanarokszkolny20192020.zip

 • szczepienia ochronne - list z MEN

  szczepienia ochronne - list z MEN
 • Zajęcia profilaktyczne: dn.13.11.2018r.

  Zajęcia profilaktyczne: dn.13.11.2018r.

  Temat: Uzależnienia, jak ich uniknąć?

   harmonogram:

  Zajęcia w klasach:

  1)                    8.00- 8.45-kl. IV b, IVa

  2)                    8.50-9.35 - III gimnazjum

  3)                    9.45-10.30 -VII

  4)                    10.45-11.30 -V a

  5)                    11.50-12.25 -VI a, VI b

  6)                    12.50-13.35 -V b

  7)                    13.45-14.30 -VIII

   Wywiadówka profilaktyczna:14.45-15.30

  Temat: Uzależnienia, co trzeba wiedzieć?

   

 • Pielgrzymka do Częstochowy

  Ogłoszenie

        

   Pani Wójt, Dyrekcja Szkoły im. Jana Pawła II, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski zapraszają rodziców i przedstawicieli zakładów pracy oraz mieszkańców na integracyjny wyjazd do Częstochowy na Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w dniu 11 października 2018r. Wyjazd spod budynku szkoły o godzinie 400. Planowany powrót około godziny 2300. Wyjazd ma charakter pielgrzymkowy.

  Zainteresowanych zapraszamy do sekretariatu szkoły. O wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń – liczba  miejsc ograniczona. Koszt wyjazdu wynosi 55 PLN – stanowiąc  50% kosztów podróży. Po dokonaniu wpłaty nie można wycofać się z wyjazdu. Istnieje jedynie możliwość znalezienia kandydata na swoje miejsce zgłoszonego najpóźniej dwa dni przed terminem wyjazdu.

   

 • Opłaty za obiady IX-XII 2018r.

  Opłaty za obiady IX-XII 2018r.

  wrzesień - 36 zł

  październik - 46 zł

  listopad - 40 zł

  grudzień - 28 zł

  Wpłat dokonujemy bezpośrednio na rachunek bankowy lub w kasie BS w Brańsku o/Boćki

 • "Dobry Start" - program rządowy

  "Dobry Start" - program rządowy

  Szanowni Państwo,

  Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

  1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

  W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym wspólnym listem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej i poinformowanie rodziców, opiekunów uczniów o materiałach informacyjnych poświęconych programowi rządowemu „Dobry Start”.  

  Do szkół zostały już dostarczone ulotki dla rodziców. W najbliższym czasie Kuratorzy Oświaty przekażą Państwu również plakaty promujące świadczenie dobry start. Dziękujemy za aktywne włączenie się w akcję informacyjną.

  W przypadku dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji pozostają zarówno Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Dobry_Start_plakat.pdf             Dobry_Start_ulotka.pdf       2018.06.11_List_do_dyrektorow_szkol_Dobry_Start.docx

   

  Z poważaniem

  Anna Zalewska

  Minister Edukacji Narodowej

   

 • FESTYN RODZINNY 17 czerwca 2018r. godz. 13.30 do 16.30

  FESTYN RODZINNY 17 czerwca 2018r. godz. 13.30 do 16.30

  Podczas festynu zapraszamy między innymi na:

  • pyszną podlaską kuchnię
  • pokaz iluzjonisty
  • pokaz taekwondo
  • przejażdżki bryczką
  • krwiodawstwo
  • eystępy wokalno - taneczne
  • zjeżdżalnie dmuchane
  • symulatory wypadków
  • atrakcje dla dzieci i dorosłych w każdym wieku

   

 • List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów klas VII i II gimnazjum

  List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów klas VII i II gimnazjum

  Warszawa, 18 maja 2018 r.

   

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej
  oraz klas II gimnazjum,

   

  wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

   

  Pragnę przypomnieć, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Jednocześnie podkreślam, że absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

   

  Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub
  3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum mogą ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Pragnę podkreślić, że obie te grupy będą realizowały odrębne programy nauczania.

  Szkoły i samorządy przygotowują się do przyjęcia od 1 września 2019 r. większej liczby kandydatów. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby
  sal lekcyjnych.

  Przypomnę również, że postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

  ·        wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,

  ·        oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,

  ·        świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum
  z wyróżnieniem,

  ·        szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

   

  W przypadku dodatkowych wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół i kuratorzy oświaty. Od 1 września br. we wszystkich kuratoriach zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne, w których rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum uzyskają informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020. Ponadto od początku września 2018 r. pytania związane z naborem będzie można kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl.

   

  Ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje
  po stronie samorządów. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie
  i gotowość współpracy z samorządami.

   

  Zapewniam, że szkoły będą przygotowane na przyjęcie uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Mam nadzieję, że ich oferta edukacyjna spełni oczekiwania zarówno absolwentów szkół podstawowych, jak i gimnazjów.

   

  Z wyrazami szacunku

   

  Anna Zalewska

  Minister Edukacji Narodowej

 • Program obchodów Dnia Patrona Szkoły

  Uroczystośc z okazji Dnia Patrona Szkoły odbędzie się 18 maja 2018r.

  815 - Wymarsz do kościoła

  830 - Msza św.

  950 - Spotkanie na sali gimnastycznej - "Wspomnienia o św. Janie Pawle II"

  1030 - Parodia programu "Twoja twarz brzmi znajomo"

  1140 - Wyłonienie zwycięzcy i wręczenie nagród za występ

  1150 - Żyj zdrowo i aktywnie - podsumowanie działań zdrowotnych w ramach projektu "Trzymaj formę"

  1200 - Degustacja przystawek

  1250 - Odwóz uczniów

   

 • REKOLEKCJE

  REKOLEKCJE – dotyczy klas I – VII SP
  i II – III Gim.; oddziały przedszkolne pracują
  wg stałego porządku

   Piątek – 16.03.2018

  7,50 – wyjście sprzed szkoły uczniów prawosławnych do cerkwi na Nabożeństwo (+spowiedź); opiekunowie: p. J. Niczyporuk, p. A. Malinowska; po zakończeniu Nabożeństwa uczniowie wracają do szkoły, jedzą obiad i uczestniczą w lekcjach wg stałego porządku

   Poniedziałek – 19.03.2018

  8,30 – Msza św. w kościele, modlitwa w cerkwi

  ok. 9,45 – powrót do szkoły

  ok. 9,45 – przedstawienie w wykonaniu uczniów kl. II gimn. (opiekun- ks. W. Tomaszewski)

  10,30 – 10,45 – obiad dla klas I – III

  10,45 – 11,00 – obiad dla klas IV – VI

  ok. 11,00 – 11,45 – Droga Krzyżowa w sali gimnastycznej

  11,45 -  12,00 – obiad dla klas VII i II gim.

  12,00 -  12,15 – obiad dla klas III gim.

   W pozostałym czasie klasy pod opieką wychowawców.

  Odwozy po 5. godz. lekc.

   O godz. 8,00 wszyscy uczniowie ustawiają się przy wejściu.

  Maszerujemy wszyscy za pocztem sztandarowym w ustalonym szyku (od klas najmłodszych po najstarsze, grupa prawosławnych na końcu w celu sprawnego odłączenia od pozostałych maszerujących dalej). 

  Z góry dziękuję za sprawną organizację wyjścia do świątyni i zajęć podczas dnia rekolekcyjnego.

   

   

 • EGZAMINY PRÓBNE

  EGZAMINY PRÓBNE

  UWAGA!

  W dniach 10-12 kwietnia 2018 odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty (przygotowany przez wydawnictwo WSiP), do którego przystąpią uczniowie kl. VII.

  10.04. (wt) – język polski – 120+5minut

  11.04. (śr) – matematyka – 100+5minut

  12.04. (czw) – język angielski – 90+5minut

  Szczegóły w późniejszym terminie.

   

   

  UWAGA!

  W dniach 11-12 kwietnia 2018 odbędzie się Omnibus – Trzecioteścik (przygotowany przez wydawnictwo Mac), do którego przystąpią uczniowie kl. III SP.

  11.04. (śr) – język polski

  12.04. (czw) –  matematyka

  Szczegóły w późniejszym terminie.

   

   

   

 • "Marzenia o Nauce" - stypendia dla gimnazjalistów

  "Marzenia o Nauce" - stypendia dla gimnazjalistów
 • OPŁATY ZA OBIADY III-VI

  OPŁATY ZA OBIADY III-VI

  Marzec - 40 zł

  Kwiecień

  SP i kl. II gimnazjum - 30 zł

  III gimnazjum - 36 zł

  Maj - 40 zł

  Czerwiec -  28 zł

 • Serdecznie zapraszamy rodziców na semestralne  zebranie, które odbędzie się 08.02.2018r. o godz.  14.30 - podsumowanie pracy szkoły i wyników uczniów oraz pedagogizacja rodziców w ramach "Dnia Bezpiecznego Internetu".

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boćkach
  ul. Dubieńska 4
  17-111 Boćki
 • / fax:(85)731-31-68
  sekretariat czynny w godz. 8.00- 16.00
  tel. (85)731-31-68
  księgowość czynna w godz. 8.00- 16.00
  tel.(85)731-31-67


Galeria zdjęć